ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ


Ολοκληρωμένα οικιακά φωτοβολταικά και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Εντός και εκτός δικτύου υβριδικά kit με δυνατότητα αυτόματης επιλογής πηγής (ηλιακής, αιολικής, γεννήτριας) ανάλογα με τις συνθήκες, και δυνατότητα αποθήκευσης σε συσσωρευτές για πλήρη αυτονομία. Δυνατότητα και λύσεων “με το κλειδί στο χέρι” σε μικρά και μεγάλα έργα.


Η εταιρεία FEGEN συνεργάζεται και αντιπροσωπεύει την FIMER στον τομέα των SOLAR INVERTERS και υποσταθμών σε διεθνές επίπεδο.