ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η εταιρεία βρίσκεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και έχει μηδενική έκθεση στον δανεισμό.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στην οροφή του κτιρίου της εταιρείας, υπάρχει εγκατεστημένο υβριδικό Φ/Β σύστημα παρέχοντας απόλυτη ενεργειακή αυτονομία σε ρεύμα-κλιματισμό-ζεστό νερό χρήσης και μηδενική εκπομπή ρύπων, συμβάλλοντας έτσι στο ισχυρό περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα της εταιρείας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Με συνεχή εκπαίδευση στο εξωτερικό, το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας FEGEN, είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις των νέων τεχνολογιών στους τομείς δραστηριότητάς της.